راه برگشتن ندارم .. ایکاش داشتم ! در هر حالت هیچ وخ برنمیگشتم اما اگه راهه برگشتی بود و نابودش میکردم به غرورم بر نمیخورد ... اینجوری احساس ضعف میکنم ، اینجوریکه چش وا کردم و خودمو گم شده دیدم حس خوبی بم نمیده باید خودم خودمو گم میکردم .. میفهمی ؟

منبع اصلی مطلب : حرفای شاف شده
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : دیر شده